TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

• Trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và xây dựng hạ tầng.

• Mục tiêu: Đức Sơn sẽ trở thành một thương hiệu mạnh được khách hàng thừa nhận và đánh giá cao.

• Tất cả các thành viên của Đức Sơn đều hiểu rằng:    

– Khách hàng là yếu tố then chốt trong dịch vụ của mình;  

 – Sự hài lòng của khách hàng vừa là mục tiêu vừa là thước đo cho sự hoạt động hiệu quả của cả công ty nói chung và của từng thành viên nói riêng;    

– Sự tin tưởng của khách hàng chính là uy tín công ty.

SỨ MỆNH

• Ðối với thị trường: Cung cấp các giải pháp thi công sáng tạo, hiệu quả nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.    

• Ðối với cán bộ công nhân viên: Ðịnh hướng, đào tạo và tạo môi trường làm việc thân thiện. Ðặt lợi ích của Cán bộ công nhân viên ngang bằng với lợi ích của Công ty.

• Ðối với công ty và các đối tác: Cam kết là người đồng hành tốt nhất – trung thành nhất với các đối tác, luôn tạo ra các giá trị gia tăng bền vững trên tinh thần hợp tác các bên đều có lợi (win – win).

• Ðối với cộng đồng – xã hội: Luôn có trách nhiệm chia sẻ hài hòa giữa lợi ích công ty và lợi ích cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Đức Sơn luôn coi trọng khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.

• Đức Sơn chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện, hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng. Từ giá trị cốt lõi, Đức Sơn xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho cán bộ, nhân viên.