Dự án: Phú Cát City

Địa chỉ: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Tập đoàn An Thịnh